Projektforløb

  • Forår 2007: Rydning af areal
  • August 2007: Salgsstart
  • November 2007: Opførelse af etape 1 påbegyndes
  • December 2008: De første huse er færdige og indflytning for etape 1 påbegyndes
  • December 2009: Indflytning for 2. etape afsluttet og overdraget til købere
  • Marts 2010: Forskønnelsesarbejder opstartet
  • Maj 2010: Fortsatte forskønnelsesarbejder pågår
  • Juni 2010: Opstart byggeri etape 2
  • August 2010: Forskønnelsesarbejder fase 2
  • Forår 2011: Fortsat byggeri af etape 2
Dimension Design