Musikhuset, Århus

Brandts Klædefabrik
i Odense

Kjaer & Richter A/S

Kjaer & Richter repræsenterer mere end 50 års erfaring med private og offentlige byggeopgaver i ind- og udland.

Funktionelt spænder opgaverne fra kulturhuse og undervisningsbyggeri til boliger, erhverv, by-bygningsprojekter og udbygningsplaner samt bygningsbevaring og restaurering. Blandt andet varetager Kjaer & Richter A/S Det Kgl. Bygningsinspektorat ved partner og kongelig bygningsinspektør Niels Vium.

Kjaer & Richters målsætning er at udvikle værdiskabende arkitektur, der fastholder den menneskelige dimension og genererer et højt niveau af værdier og arkitektoniske oplevelser.

Enhver opgave løses i feltet mellem betingelserne fra bygherrens program, funktionen og stedet. Med rumlig kontinuitet og lyset som bærende elementer tager arkitekturen udgangspunkt i nutiden, men er ligeledes tænkt ind i udviklingen.

www.kjaerrichter.dk

Dimension Design